B32 Artspace ©

Built with Berta.me

 1. Open Call for AiR Programme at B32

  Deadline: 30 June 2024

    

  NL

  B32 is an independent initiative for and by artists that provides space for experimental art and other forms of cultural expression. It was founded in 2002 and is currently located in the former community centre in De Ravelijn neighbourhood of Maastricht. The district is primarily known as a former residential school, but the name also refers to a specific part of the defence works situated in that area.

    

  This year, B32 launches a new artist-in-residence trajectory, in the course of which the resident will be invited to make use of B32’s venue as a working and presentation space. This presentation can take on a variety of formats, of different durations and degrees of publicity (talk, screening, performance, open studio, dinner, publication, studio visit, workshop, and more). 

  This call is addressed to artists whose work can benefit from the interaction with the particular (social, historical, geographical, or physical) context of B32, and who are interested in opening up their working process to the artistic community of Maastricht, our neighbours, and visitors. 

  As we continue to explore the position of B32 in De Ravelijn neighbourhood, Maastricht, and the region, we look forward to hosting someone who is interested in thinking along with us, from within their own practice. We are looking in particular for practices which embody some of the following qualities: research-driven, interventionist, participatory, collaborative, site-specific, context-sensitive… the list is not exhaustive.

  The residency period starts in August and ends in September (specific dates to be defined together with the resident).

    

  The residency entails:

  • Working period of up to 6 weeks, during which the resident can plan the rhythm of their stay in dialogue with the organisers (the minimum period being 10 days). 

  • Access to the space of 8 by 15 meters, located in a building housing ateliers. The photos of the space and our previous projects can be found on our website. 

  • An opportunity to exchange ideas and enter into a dialogue with the community of B32, the broader artistic community in the area, and invited guests.

  • A possibility to test out different presentation formats. 

  • Production and communication support of the B32 team.

  • Artist fee of 1000 EUR and a project budget of up to1000 EUR (the project budget covers all costs related to production, programming, transport, etc. – all amounts are including VAT)

  • Optional accommodation in a private room of a shared apartment of B32 team members, 10 minutes walk from the space (more information on request).

    

  Applications should contain the following elements:

  • Your CV and portfolio. 

  • Your motivation and a short project plan (please limit your writing to 1-2 pages of text in total). While writing, you can keep in mind the following questions:

   • Which area of your practice/ research you plan to work on during your stay in Maastricht? How can the particular context of B32 and the residency format we offer support this? 

   • If you have ideas regarding the presentation or other activities you would like organise during your stay, feel free to include them.

   • You do not need to submit a budget – this can be developed at a later stage, in dialogue with the organisers. However, it is important to keep the project budget amount (1000 EUR incl. VAT) in mind and to make sure that your plans are financially feasible. 

    

  Please send your application to b32artspace@gmail.com (in PDF format). The submission deadline is 30 June (up to and including).

    

  B32 is supported by the Mondriaan Fund and the city of Maastricht.
  NL

  B32 is een onafhankelijk initiatief voor en door kunstenaars dat ruimte biedt aan experimentele kunst- en cultuuruitingen. Zij werd opgericht in 2002 en is momenteel gevestigd in het voormalige buurtcentrum in de wijk ‘De Ravelijn’ in Maastricht. Deze wijk staat voornamelijk bekend als een voormalige woonschool, maar de naam verwijst ook naar een specifiek deel van de verdedigingswerken die zich in dat gebied bevonden.

    

  Dit jaar lanceert B32 een nieuw artist-in-residence traject, waarbij de resident wordt uitgenodigd om gebruik te maken van de locatie van B32 als werk- en presentatieruimte. Deze presentatie kan verschillende vormen aannemen, van verschillende duur en met verschillende graden van openbaarheid (lezing, screening, performance, open atelier, diner, publicatie, atelierbezoek, workshop, en meer).

  Deze oproep is gericht aan kunstenaars wiens werk kan profiteren van de interactie met de specifieke (sociale, historische, geografische of fysieke) context van B32, en die geïnteresseerd zijn in het openstellen van hun werkproces voor de artistieke gemeenschap van Maastricht, onze buren en bezoekers.

  Terwijl we de positie van B32 in De Ravelijn, Maastricht en de regio verder onderzoeken, kijken we ernaar uit om iemand te verwelkomen die geïnteresseerd is om met ons mee te denken vanuit hun eigen praktijk. We zijn met name op zoek naar praktijken die enkele van de volgende kwaliteiten belichamen: onderzoeksgedreven, interventionistisch, participatief, collaboratief, site-specifiek, contextgevoelig... de lijst is niet volledig.

  De residentieperiode begint in augustus en eindigt in september (specifieke data worden samen met de resident bepaald).

    

  De residentie omvat:

  • Een werkperiode van maximaal 6 weken, waarin de resident het ritme van hun verblijf in overleg met de organisatoren kan plannen (de minimale periode is 10 dagen).

  • Toegang tot een ruimte van 8 bij 15 meter, gelegen in een ateliergebouw. Foto's van de ruimte en de plattegrond zijn hier te vinden.

  • Een kans om ideeën uit te wisselen en in dialoog te treden met de gemeenschap van B32, de bredere lokale artistieke gemeenschap, en uitgenodigde gasten.

  • Een mogelijkheid om verschillende presentatievormen uit te proberen.

  • Productie- en communicatiesteun van het B32-team.

  • Een kunstenaarsvergoeding van 1000 EUR en een projectbudget van maximaal 1000 EUR (het projectbudget dekt alle kosten met betrekking tot productie, programmering, transport, enz. – alle bedragen zijn inclusief btw).

  • Optionele accommodatie in een privékamer van een gedeeld appartement van B32-teamleden, op 10 minuten lopen van de ruimte (meer informatie op aanvraag).

    

  Aanmeldingen moeten de volgende elementen bevatten:

  • Je cv en portfolio.

  • Je motivatie en een kort projectplan (beperk je tekst tot 1-2 pagina's). Tijdens het schrijven kun je de volgende vragen in gedachten houden:

   • Welk gebied van je praktijk/onderzoek wil je (verder) ontwikkelen tijdens je verblijf in Maastricht? Hoe kan de specifieke context van B32 en het residentievorm die wij aanbieden dit ondersteunen?

   • Als je ideeën hebt over de presentatie of andere activiteiten die je tijdens je verblijf zou willen organiseren, voeg deze dan gerust al toe.

   • Je hoeft geen budget in te dienen – dit kan in een later stadium in overleg met de organisatoren worden ontwikkeld. Het is echter wel belangrijk om de hoogte van het projectbudget (1000 EUR incl. btw) in gedachten te houden en ervoor te zorgen dat je plannen financieel haalbaar zijn.

  Stuur je applicatie naar b32artspace@gmail.com (in PDF-formaat). De inzendingsdeadline is tot en met 30 juni.

    

  B32 wordt ondersteund door het Mondriaan Fonds en de gemeente Maastricht.